•  mail@smstmfp.edu.my
  •  +60 97738277

KURIKULUM : KSSM@MYP-IB

SM Sains Tengku Muhammad Faris Petra (SMSTMFP) adalah salah sebuah sekolah berasarama penuh, yang dikelolakan oleh kerajaan Malaysia , dibawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Semua sekolah menengah dibawah KPM , mesti melaksanakan kurikulum yang telah dirangka iaitu Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). Di SMSTMFP juga telah melaksanakan Middle Years Program International Baccaulaureate (MYP-IB) , iaitu satu rangka kerja kurikulum yang dikawal selia oleh International Baccalaureate International (IBO). 

images/fasiliti/fc1.jpg
images/panorama/pano3.jpg
images/students/stud8.jpg

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM )

 Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) telah dilaksanakan secara berperingkat-peringkat bermula dengan Tingkatan 1 pada tahun 1989. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 menyarankan KBSM disemak seiring Kurikulum Standard Sekolah Rendah dengan memberi penekanan kepada penguasaan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreatif dan inovatif, penyelesaian masalah, dan kepimpinan untuk membolehkan murid bersaing di peringkat global. PPPM 2013-2025 turut mencadangkan KSSM menggunakan peruntukan masa dalam jam setahun untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran (PdP).
Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) merupakan Kurikulum Kebangsaan yang digunakan oleh semua sekolah menengah dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan seperti yang diperuntukkan mengikut Seksyen 18 di bawah Akta Pendidikan 1996 [Akta 550]. Pelaksanaan KSSM menggunakan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP).

Pihak sekolah hendaklah menggunakan DSKP bagi semua mata pelajaran KSSM termasuk Pendidikan Khas yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).images/students/stud4.jpg
images/ib-world-school-logo-1-colour-1.png

Middle Years Program - International Baccalaureate (MYPIB )

Program Middle Years Program -International Baccalaureate(MYP-IB), merupakan program pendidikan untuk pelajar yang berumur 11 hingga 16 tahun di seluruh dunia sebagai sebahagian daripada program yang dianjurkan oleh International Baccalaureate Office (IBO). 
Di MYP-IB, pelajar dikehendaki mengikuti dalam semua 8 kumpulan subjek; Perolehan Bahasa, Bahasa dan Sastera, Individu dan Masyarakat, Sains, Matematik, Kesenian, Pendidikan Fizikal dan Kesihatan, dan Reka Bentuk. Biasanya, pelajar mesti menerima sekurang-kurangnya 50 jam pengajaran dalam semua 8 kumpulan mata pelajaran setiap tahun. Bagaimanapun, dengan izin dari IB, sekolah dapat memperoleh kelonggaran kurikulum hanya memerlukan 6 dari 8 bidang subjek selama dua tahun terakhir dari MYP-IB. Program penuh berlangsung selama 5 tahun walaupun program yang lebih pendek, yang berlangsung selama dua, tiga, atau empat tahun, dapat diterima dengan izin dari IBO.  Terdapat banyak keperluan yang perlu dipenuhi supaya sekolah menawarkan MYP-IB, seperti menerima kebenaran daripada IBO, mempunyai dana yang mencukupi, dan mempunyai guru yang sanggup tuntutan tambahan program IB (Melengkapkan latihan IB yang berterusan dan mematuhi kurikulum berstruktur).

images/logo_bottom.png

Jalan Maktab, Pengkalan Chepa, 16100 Kelantan 

Information : 09-7738277Dolor Sit Amet

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.

FAX : 09-7739139Dolor Sit Amet

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.

mail@smstmfp.edu.myDolor Sit Amet

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.

@ 2018 SMSTMFP WEBSITE